Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA TINNSJÖN, 650 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-06 Stoppdatum 2019-10-06
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 11145
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: