Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖRESJÖN, 385 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-11-05 Stoppdatum 2019-11-05
Mängd (ton): 29,71 Kostnad totalt: 33927
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: