Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VIBOSJÖN, 662 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-28 Stoppdatum 2019-10-28
Mängd (ton): 40,00 Kostnad totalt: 44353
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: