Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HANHULTASJÖN, 133 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-06 Stoppdatum 2019-09-06
Mängd (ton): 3,01 Kostnad totalt: 4947
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: