Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖREVATTNET, 1396 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-02 Stoppdatum 2019-08-02
Mängd (ton): 1,02 Kostnad totalt: 1574
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: