Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA GÅSTJÄRN, 1163 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-07 Stoppdatum 2019-08-07
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1616
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: