Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÄNKASJÖN, 180 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-06 Stoppdatum 2019-08-06
Mängd (ton): 3,01 Kostnad totalt: 5010
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: