Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: OXASJÖ, 123 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-05 Stoppdatum 2019-08-05
Mängd (ton): 4,84 Kostnad totalt: 8080
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: