Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖREVATTNET, 1400 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-29 Stoppdatum 2019-07-29
Mängd (ton): 9,99 Kostnad totalt: 17025
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: