Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stutögat, 1182 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-27 Stoppdatum 2019-07-27
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1653
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: