Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTRA KNÄVATTEN, 3316 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-29 Stoppdatum 2019-07-29
Mängd (ton): 3,01 Kostnad totalt: 5124
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: