Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KLARAVATTNET, 1361 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-03 Stoppdatum 2019-10-03
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 2031
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: