Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGEVATTEN, 1373 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-04 Stoppdatum 2019-10-04
Mängd (ton): 2,91 Kostnad totalt: 6094
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: