Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TVÄNGEN, 893 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-04 Stoppdatum 2019-08-04
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 3319
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: