Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÖDRA VASSÅTJÄRN, 1206 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-23 Stoppdatum 2019-07-23
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1692
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: