Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BJÖRSESJÖN, 68 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-23 Stoppdatum 2019-09-23
Mängd (ton): 25,00 Kostnad totalt: 29051
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: