Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKÄRSJÖN, 2444 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-11 Stoppdatum 2019-09-11
Mängd (ton): 32,00 Kostnad totalt: 36110
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: