Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÅLESJÖN, 81 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-10 Stoppdatum 2019-08-11
Mängd (ton): 15,07 Kostnad totalt: 23349
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: