Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÄLJABOSJÖN, 44 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-09 Stoppdatum 2019-08-09
Mängd (ton): 3,10 Kostnad totalt: 4808
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: