Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HAGASJÖN, 100 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-11 Stoppdatum 2019-08-11
Mängd (ton): 7,02 Kostnad totalt: 10878
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: