Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SMEDVATTNET, 1243 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-29 Stoppdatum 2019-07-30
Mängd (ton): 9,02 Kostnad totalt: 15686
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: