Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: DAMMTJÄRN, 1269 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-25 Stoppdatum 2019-07-25
Mängd (ton): 3,36 Kostnad totalt: 5830
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: