Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÄLESJÖN, 1313 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-26 Stoppdatum 2019-07-26
Mängd (ton): 33,08 Kostnad totalt: 57455
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: