Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÄNGEBYTJÄRNET, 859 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-23 Stoppdatum 2019-10-23
Mängd (ton): 5,20 Kostnad totalt: 9355
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: