Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FURSJÖ, 865 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-08 Stoppdatum 2019-08-08
Mängd (ton): 15,00 Kostnad totalt: 19060
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: