Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA STUSSVATTNET, 1016 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-31 Stoppdatum 2019-07-31
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 3390
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: