Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Oxögat, 1012 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-01 Stoppdatum 2019-08-01
Mängd (ton): 1,02 Kostnad totalt: 1695
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: