Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HÄLLESVATTNET, 1015 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-01 Stoppdatum 2019-08-01
Mängd (ton): 3,94 Kostnad totalt: 6553
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: