Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KVARSEBOSJÖN, 4684 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-12 Stoppdatum 2019-08-12
Mängd (ton): 27,53 Kostnad totalt: 49444
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: