Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBBA004, 1825 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-23 Stoppdatum 2019-10-23
Mängd (ton): 1,80 Kostnad totalt: 3590
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: