Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMDAB004, 2358 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-25 Stoppdatum 2019-09-25
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 1656
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: