Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMEKN005, 2466 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-04-04 Stoppdatum 2019-04-04
Mängd (ton): 1,03 Kostnad totalt: 1816
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: