Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMENA026, 2499 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-04-05 Stoppdatum 2019-04-05
Mängd (ton): 4,97 Kostnad totalt: 8758
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: