Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMENA023, 2496 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-04-04 Stoppdatum 2019-04-04
Mängd (ton): 3,02 Kostnad totalt: 5323
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: