Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRM007, 1512 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-24 Stoppdatum 2019-07-24
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 11781
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: