Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRY022, 7649 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-11 Stoppdatum 2019-08-11
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 3651
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: