Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHAB007, 1887 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-04 Stoppdatum 2019-10-04
Mängd (ton): 6,97 Kostnad totalt: 12943
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: