Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHLJ002, 3260 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-26 Stoppdatum 2019-07-26
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 3990
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: