Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHLB008, 565 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-04 Stoppdatum 2019-10-04
Mängd (ton): 4,07 Kostnad totalt: 9566
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: