Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHER021, 1792 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-02 Stoppdatum 2019-08-02
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 3685
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: