Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ålsjön doserare, 16 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-01-01 Stoppdatum 2019-12-31
Mängd (ton): 82,19 Kostnad totalt: 50062
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Doserare
Kommentar: