Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401tvärå023vm , 2401tvärå023vm Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-23 Stoppdatum 2020-09-23
Mängd (ton): 3,18 Kostnad totalt: 7397
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: