Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2403gravab179vm , 2403gravab179vm Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-19 Stoppdatum 2020-09-19
Mängd (ton): 1,19 Kostnad totalt: 2730
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: