Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2409tryss026vm , 2409tryss026vm Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-02 Stoppdatum 2020-10-02
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 4849
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: