Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2425fjällå111vm , 2425fjällå111vm Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-13 Stoppdatum 2020-09-13
Mängd (ton): 2,49 Kostnad totalt: 7261
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: