Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2425fjällå121vm , 2425fjällå121vm Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-13 Stoppdatum 2020-09-13
Mängd (ton): 4,88 Kostnad totalt: 14231
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: