Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2462loftb022vm , 2462loftb022vm Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-13 Stoppdatum 2020-09-13
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 5548
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: