Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2463mossav134vm , 2463mossav134vm Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-17 Stoppdatum 2020-09-17
Mängd (ton): 1,89 Kostnad totalt: 4714
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: