Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2463storda040vm , 2463storda040vm Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-15 Stoppdatum 2020-09-15
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 2481
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: