Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480brännb037vm , 2480brännb037vm Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-11 Stoppdatum 2020-09-11
Mängd (ton): 5,97 Kostnad totalt: 14020
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: